Oppimisympäristö

Saimaan oppimisverkostossa on käytössä monenlaisia oppimisympäristöjä. Moodle-ympäristön lisäksi hyödynnetään blogi- ja wiki-ympäristöjä. Kunkin kurssin suoritusohjeissa kerrotaan, mikä ympäristössä/ympäristöissä kurssi toimii. Kirjautumis- ym. ohjeet toimintaympäristön käyttöön saat sähköpostissa ennen kurssin alkua. Lukiopuolen järjestämien kurssien Moodle-ympäristöt löytyvät osoitteesta https://saimaamoodle.mmg.fi/login/index.php Niihin pääsee kirjautumaan omilla saimaamoodle-tunnuksilla.


Ammattiopiston kurssien Moodle löytyy osoitteesta http://moodle.edusampo.fi Täällä edusaimaa-tunnukset eivät päde. Niiden haltijoille tehdään kutakin kurssia varten omat tunnukset.